Kvalitet, Miljö & Hygien

Våra sex produktionsenheter uppfyller krav från olika kundområden avseende kvalitet, miljö och hygien och är certifierade enligt flera olika standarder. På alla produktområden har vi minst två produktionsenheter som säkerställer hög leveransförmåga och säkerhet i försörjningsflödet.

Vi utvecklar och förbättrar ständigt våra kvalitets-, miljö- och hygienledningssystem och processer genom årliga revisioner av både kunder och certifieringsorgan. Vi erbjuder produkter av hög kvalitet, producerade enligt omsorgsfullt styrda och standardiserade processer för att säkerställa era krav.

ISO9001 och 14001 formar basen i vårt verksamhetssystem och kompletteras med PS 9000, ISO/TS 16949 och tillämpliga krav i BRC. Detta för att säkerställa kundspecifika krav från industrier såsom läkemedel, fordon och livsmedel.

Våra certifikat

ISO14001-certifiering står som bas i vårt miljöarbete. Vi arbetar ständigt med att minska vår miljöpåverkan såsom att optimera materialanvändningen och att minska vårt avfall. Vi för vidare krav på våra leverantörer för att minimera vår gemensamma miljöpåverkan. 

 

  Åstorp

 

 Aesch

 

  

 

 

 

  

ISO9001

ISO9001 Quality Management ISO9001 Quality Management

ISO14001

ISO14001 Environmental Management ISO14001 Environmental Management

IATF16949

ISO/TS16949 Quality Management Automotive Production  

 

   

 

 

         

 

     

 Vi tänker inte bara på miljön
– vi gör något!

Tack vare vårt stöd som Vänföretag kan Världsnaturfonden WWF fortsätta sitt arbete med att bevara biologisk mångfald, minska föroreningar och ohållbar konsumtion samt verka för ett hållbart utnyttjande av förnybara naturresurser.

 


Vi är även aktiva medlemmar i Energi och MilöCentrum, EMC, som är ett regionalt företagsnätverk. EMC arbetera bland annat för att bygga kunskap och driva projekt med energi- och miljöfokus.              

Eson Pac arbetar långsiktigt med miljöfrågor och tack var ett av våra samarbeten bidrar vi för ett miljökoncept där stationer med gratis hundpåsar är placerade på utvalda platser såsom promenadstråk, parker, badplatser och andra offentliga platser. För detta har vi erhållit ett certifikat för vår sponsring av att bidra för en renare miljö i Norrköpings kommun.